Generell informasjon

Karrieredagen UiA er møteplassen for din fremtidige arbeidstager eller arbeidsgiver

Hva er karrieredagen UiA?

Karrieredagen UiA har blitt og er Sørlandets største og mest spennende møteplass for bedrifter og studenter. Din bedrift får muligheten til å komme i kontakt med studenter på både bachelor- og masternivå. Dette er fremtidige ingeniører innenfor ulike fagfelt, sivilingeniører, økonomer, multimedie- og innovasjonsstudenter. Arrangørene bak Karrieredagen er studenter fra ulike linjer på Univeristet i Agder, og vårt fokus er å legge til rette for og knytte kontakt mellom næringsliv og akademia.

Hva slags kompetanse møter du?

Ved Universitetet i Agder utdannes kompetente kandidater innen teknologi, økonomi, multimedie og innovasjon. Karrieredagen UiA retter seg hovedsakelig mot følgende fagretninger:

 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Ingeniør Bygg
 • Ingeniør Data
 • Ingeniør Elektronikk
 • Ingeniør Fornybar Energi
 • Ingeniør IKT
 • Ingeniør Mekatronikk
 • Innovasjon og kunnskapsutvikling
 • Multimedieteknologi og -design
 • Økonomi og administrasjon

 

 • Industriell økonomi og teknologiledelse 0% 0%
 • Mekatronikk 0% 0%
 • Fornybar Energi 0% 0%
 • Bygg 0% 0%
 • Data 0% 0%
 • Økonomi 0% 0%
 • Multimedie teknologi og design 0% 0%