For bedrifter

Hvorfor skal din bedrift delta? Her finner du informasjon om pakkeløsningene vi tilbyr.

Hvorfor skal din bedrift delta på Karrieredagen 2021?

Karrieredagen er en unik mulighet for deg til å knytte kontakt med studenter i Sørlandsregionen. Karrieredagen i Grimstad er Sørlandets største karrieredag og en mulighet for bedrifter å nå ut til mange lovende jobbsøkere på ett og samme arrangement. Som bedrift er det viktig å gjøre seg synlig for studentene og informere om hva du som arbeidsgiver kan tilby, både nå og i fremtiden. 

Karrieredagen er et av de beste verktøyene vi kan tilby både studenter og bedrifter for å oppnå dette. På Karrieredagen kan du møte dine nye kollegaer. Studentene er også opptatt av å sikre fremtiden og knytte kontakter.  

Karrieredagen holdes på Universitetet i Agder, campus Grimstad, 09. februar 2022. På den siste fysiske karrieredag i 2020 deltok 80 bedrifter og dagen ble en stor suksess. Vi satser på å gjenta denne suksessen og håper at akkurat din bedrift ser verdien i Karrieredagen og ønsker å delta. 

For å tilrettelegge best mulig kan din bedrift velge mellom tre ulike pakkeløsninger. Scroll ned for å se innholdet i de ulike pakkene vi tilbyr. 

Bedrifter deltok i 2020

Våre pakker

Ettersom årets Karrieredag blir digital har vi endret pakkene våre for 2021. 

2

Bronsepakke

kr 10 000

 • Standplass
 • Logo på hjemmesiden og i Karrieredagsmagasinet
 • Stillingsutlysninger
 • Ubegrenset representanter fra din bedrift på din stand
 • Ubegrenset med snacks, vann og kaffe 
 • Mulighet for privat samtale med studentene 
 • Økt profilering gjennom våre digitale kanaler
 • Bedriftspresentasjon
 • Artikkel i Karrieredagsmagasinet
 • Økt logoprofilering på hovedsiden 
 • Økt profilering på messeområdet 
 • Promoteringsfilm av din bedrift publiseres gjennom våre digitale kanaler
 • Bedriftspresentasjon blir publisert på hjemmesiden ogFacebooksiden vår i etterkant 
6

Sølvpakke (10 stk)

kr 25 000

kr 25 000 

 • Standplass med god plassering 
 • Mulighet for privat samtale med studentene  
 • Logo på hjemmesiden og i Karrieredagsmagasinet
 • Stillingsutlysninger
 • Ubegrenset representanter fra din bedrift på din stand
 • Økt profilering gjennom våre digitale kanaler
 • Bedriftspresentasjon (8 min) 
 • 1 sides artikkel i Karrieredagsmagasinet 
 • Økt logoprofilering på hovedsiden
 • Ubegrenset med snacks, vann og kaffe 
 • Bankettplass for 3 stk + 1 studenter 
 • Økt profilering på messeområdet 
 • Promoteringsfilm av din bedrift publiseres gjennom våre digitale kanaler
 • Bedriftspresentasjon blir publisert på hjemmesiden og Facebooksiden vår i etterkant 
>

Gullpakke (4 stk)

kr 45 000

 • Stor standmed sentral plassering 
 • Mulighet for privat samtale med studentene
 • Logo på hjemmesiden og i Karrieredagsmagasinet
 • Logo på banner 
 • Stillingsutlysninger
 • Ubegrenset representanter fra din bedrift på din stand
 • Økt profilering gjennom våre digitale kanaler
 • Bedriftspresentasjon (20 min) 
 • 2 sides artikkel i Karrieredagsmagasinet
 • Økt logoprofileringpå KD nettside og profilering på messeområdet 
 • Promoteringsfilm av din bedrift publiseres gjennom våre digitale kanaler
 • Bedriftspresentasjon blir publisert på hjemmesiden ogFacebooksiden vår i etterkant 
 • Annonsering av bedriftsnavn på promovideo  
 • Bankettplass for 4 stk + 2 studenter 
 • Mulighet for student Konkurranse (case) 
 • Lunsj på dagen 
 • Ubegrenset med snacks, vann og kaffe 
w

Kom i dialog

Møt morgendagens ansatte. Karrieredagen er en dag for å se og bli sett!

Promotering

Vi har en stor målgruppe. Sørg for at studentene biter seg merke i akkurat din bedrift.

}

Speedpresentasjon

Kort og konsist!
Hvem er du og hva kan du tilby?

Hva får du gjennom våre kanaler?

Gjennom våre kanaler får din bedrift muligheten til å nå de 3 500 studentene ved UiA Campus Grimstad. For deres bedrift deler vi en promofilm både på våre hjemmesider og på Karrieredagens Facebooksider. En film som ses av alle studenter gir et mye sterkere inntrykk enn en vanlig jobbannonse. En god film kan bli husket lenge, og stiller deres bedrift øverst på ønskelisten når studentene søker jobb.
I forkant av, og på selve Karrieredagen, vil det gis ut magasin hvor dere vil få en artikkel. Dere vil også få logoen deres med både i vår «etterfilm» av arrangementet, og på Karrieredagsplakatene som blir hengt opp og brukt som forsidebilde på Facebook-siden.

Bedriftspresentasjon (20 min)

Her vil dere få 20 minutter til å eksponere bedriften deres for et fullsatt auditorium. Dere står fritt til å disponere denne tiden slik dere selv vil, men vi anbefaler allikevel å presentere noe studentene ikke kan lese seg opp på. Gode eksempler på dette vil være en typisk arbeidsdag for deres ansatte, eller erfaringer fra prosjekter dere har arbeidet med. Det er ekstra spennende hvis dere klarer å knytte deres daglige drift opp mot linjer vi har på universitetet. Vår erfaring er at en bedriftspresentasjon åpner opp for at flere studenter blir nysgjerrig og oppsøker standen deres med gode spørsmål. Husk at dette er en av de beste mulighetene for å lokke studentene til dere, så bruk tiden godt!

Ikke vær sjenert!

Hvis du fremdeles har noen spørsmål, ta gjerne kontakt!