Bedrifter Karrieredagen 2022

Her får du en oversikt over bedriftene som kommer på Karrieredagen 2022 ved UiA Campus Grimstad.

Gullbedrifter

AutoStore er et teknologiselskap og pioner innen robotikk- og kubeformede lagersystem. Med over 500 ansattes brede spekter av kompetanse har AutoStore i dag over 650 lager-installasjoner i 40 land. AutoStore ble nylig børsnotert og ble i 2019 Norges første Unicornbedrift.

Studieretninger

Industriell Økonomi og teknologiledelseIngeniør Data (Bachelor, Master)Ingeniør Elektronikk (Bachelor, Master)Ingeniør IKTIngeniør Mekatronikk (Bachelor, Master)Innovasjon og kunnskapsutviklingKunstig intelligens, sivilingeniør

Repstad Anlegg AS er et av Sørlandets største og eldste anleggsfirmaer, og har i 2021 iverksatt sin vekststrategi.

Det er opprettet nye avdelinger med spesialkompetanse innen betongkonstruksjoner, samt oppkjøp av to sjøentreprenører.

Repstad Anlegg har som mål å bli en av Norges ledende entreprenører innen sine virksomhetsområder, og er på jakt etter dyktige medarbeidere.  

Studieretninger

Industriell Økonomi og teknologiledelseIngeniør Bygg (Bachelor, Master)

Studieretninger

Sølvbedrifter

Studieretninger

Computas er en nordisk leverandør av IT-tjenester og rådgivning, som utvikler samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor. Skaperglede og samarbeid er kjerneverdier i vår måte å jobbe på!  

Studieretninger

Ingeniør IKT

Studieretninger
Studieretninger

Volue is a leading supplier of technology and enabler of the green transition. We offer software, insight and systems that lead the European markets’ transition to robust and sustainable services critical for society.

Studieretninger

Industriell Økonomi og teknologiledelse
Ingeniør Data
Ingeniør Elektronikk
Ingeniør Fornybar energi
Ingeniør IKT
Innovasjon og kunnskapsutvikling
Multimedieteknologi og -design
Økonomi og Administrasjon

Mnemonic er Nordens ledende selskap innen IT- og informasjonssikkerhet. Vi jobber daglig med skarpe hendelser, side om side med Europas viktigste organisasjoner i kampen mot cyberangrep

Studieretninger

Industriell Økonomi og teknologiledelseIngeniør DataIngeniør IKT

VOCA is an AI technology development company providing tools for digitalization, remote control and autonomy, targeted uncontrolled and harsh environments. Located in Norway, VOCA serves an international market.

Studieretninger
  • Ingeniør Data
  • Ingeniør Elektronikk
  • Ingenør IKT
  • Ingeniør Mekatronikk

Lyse er et bredt industrikonsern som har virksomhetsområder innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Strategien er å drifte og utvikle samfunnskritisk infrastruktur, og bidra til bærekraftig vekst og samfunnsbygging

Studieretninger

Industriell Økonomi og teknologiledelseIngeniør ByggIngeniør DataIngeniør ElektronikkIngeniør Fornybar energiIngeniør IKTIngeniør MekatronikkInnovasjon og kunnskapsutviklingMultimedieteknologi og -designØkonomi og Administrasjon

Bedrifter

Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger

Dfind Consulting er et konsulentselskap for systemutviklere. Vi jobber med utvikling, rådgivning og brukeropplevelser (UX) ute hos anerkjente kunder.

Studieretninger

Ingeniør Data (Bachelor, Master)Kunstig intelligens, sivilingeniør

Sørlandets ledende traineeordning. Vi tilbyr en unik karrierestart på Sørlandet for nyutdannede med mastergrad

Studieretninger
Industriell Økonomi og teknologiledelse
Ingeniør Bygg
Ingeniør Data
Ingeniør Elektronikk
Ingeniør Fornybar energi
Ingeniør IKT
Ingeniør Mekatronikk
Innovasjon og kunnskapsutvikling
Multimedieteknologi og -design
Økonomi og Administrasjon
Kunstig intelligens, sivilingeniør

Gjennom Experis Academy får du en akselerert start på karrieren og en unik mulighet til å bli en ettertraktet utvikler!

Studieretninger

Ingeniør Data (Bachelor, Master)Ingeniør IKTKunstig intelligens, sivilingeniør

Studieretninger

Rejlers er eksperter på teknisk konsulentvirksomhet innen energi, bygg, industri og infrastruktur – og har et årlig svært spennende nordisk traineeprogram!

Studieretninger

Industriell Økonomi og teknologiledelse
Ingeniør Bygg (Bachelor, Master)
Ingeniør Fornybar energi (Bachelor, Master)

SpareBank 1 SR-Bank er et offensivt finanskonsern for hele Sør-Norge med mer enn 350.000 privatpersoner og bedrifter som kunder.

Vi har kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst. Vårt konkurransefortrinn er at vi er nærmere folk og bedrifter enn andre storbanker.

Som Norges nest største norskeide bank gir konsernet økonomisk kraft til vekst, verdiskaping og lønnsomhet for kundene, samfunnet og våre eiere, vi er mer enn en bank.

Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har, med sine datterselskaper, rundt 1500 ansatte.

 

Studieretninger

Økonomi og Administrasjon

We are a leading European managed service provider for mission critical IT.
We are part of Orange Group and enable cloud transformation and digital innovation around the world.

We are local nerds supporting your global digital ambitions!

Studieretninger

Ingeniør DataIngeniør IKT

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen

Bygg

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag»
Studieretninger
  • Ingeniør Bygg
  • Ingeniør Data
  • Ingeniør Elektronikk
  • Ingeniør IKT

Skanska består av sterke fagmiljøer og tilbyr mange karriereveier med internasjonale muligheter. Vi bygger for et bedre samfunn.

Studieretninger
Industriell Økonomi og teknologiledelse
Ingeniør Bygg
Ingeniør Fornybar energi
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretniger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger
Studieretninger