NRC Group

 NRC Group er en av Nordens ledende anleggs- og baneentreprenører. Selskapet har hatt en betydelig vekst siden etablering i 2011– og dette er bare starten!   

Norsk infrastruktur står ovenfor enorme utfordringer, kapasitet på eksisterende infrastruktur er sprengt og investeringer fra det offentlige er varslet rekordhøye de kommende tiår. Dette er utfordringer vi i NRC Group skal være med å løse, vi skal bidra til å bygge landet og sikre de gode løsningene for fremtiden.   

Vi har entusiastiske, engasjerte og dyktige medarbeidere med spesialistkompetanse innen kompliserte konstruksjoner som kaianlegg, broer og tuneller, vi har spisskompetanse innen jernbane, trikk og vei. Hos oss er det fokus på kvalitet, resultater og det å tenke innovativt og helhetlig med mål om å finne de beste løsninger. Vi har fokus på å bygge hverandre og å bygge landet. I NRC Group gjør man hverandre gode – og infrastrukturen bedre.  

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. NRC Group er notert på Oslo Børs.   

www.nrcgroup.com 

Omsetning: 1,98 milliarder   

Stiftelsesår: 2011  

Antall ansatte: Rundt 630  

 

Bedriften snakker

Recent Blog Posts

Learn from the top thought leaders in the industry.

MHWirth 2019

Fremtidens boreteknologi er her MHWirth har i løpet av årenes løp utviklet seg fra å være en lokal leverandør til å bli en av de store globale aktørene som leverer boreutstyr, -teknologi, -systemer og -tjenester til den internasjonale olje- og...

Telenor Maritime 2019

Telenor Maritime is the leading global communication operator at sea, being in the forefront developing and defining secure standards for the maritime business since 2004. We are the only supplier that offers a digital platform with high-speed internet in...

Confirmit 2019

Internship at Confirmit My name is Hao Nhien Vu and I’m a student at the University of Agder. We have all heard about the vicious cycle: No experience, no job; no job, no experience. Well, during the 5th semester students get the opportunity to choose...