Verdens reneste prosessindustri

Av: Eyde-klygen

Eyde-klyngen samler verdensledende bedrifter som produserer materialer og kjemikalier som trengs i lavutslippssamfunnet. Folk omgir seg med produktene våre hver
eneste dag; i transportmidler, medisinsk utstyr, mobil- og datautstyr, bygninger og en rekke andre ting som er nødvendige i hverdagen og for samfunnet vi lever i.

Globale enere

I framtiden vil vår posisjon som globale enere være ensbetydende med hvordan vi bidrar til å løse verdens ressursutfordringer. Vi skal knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk – ved å jobbe sammen som en klynge.

Vi har fokus på sirkulær økonomi – som en lønnsom og konkurransedyktig vei å gå for bedriftene i fremtidens industri. I 2016 var vi med på å utarbeide regjeringens Veikart for en grønn prosessindustri – og jobber for å oppnå et null-utslipp innen 2050.

Ledergrep

Eyde-klyngen utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer over 100 års teknologisk utvikling. I generasjoner har vi vært lokalsamfunnets bærebjelker. I dag utvikler vi bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. For å få det til tar våre ledere stadige grep som styrker prosessindustrien, og sikrer bærekraftige arbeidsplasser på Sørlandet.

Bedriftene i Eyde-klyngen har alle krevende internasjonale eiere, og konkurrerer internt i sine konserner om midler til investeringer og utvikling. Siden Norge er et høykostland i forhold til konkurrerende produksjonssteder for industri, må bedriftene være blant verdens mest konkurransedyktige med hensyn til produktivitet og kvalitet i sitt marked. På denne måte har hver enkelt bedrift en rolle som utviklingsaktør i sitt konsern.

Eyde-klyngens bedrifter er verdensledende på sine felt.

Medlemsbedriftene i Eyde-klyngen erkjenner at det blir knapphet på verdens ressurser, og at dette fortløpende endrer deres betingelser. Derfor har vi et felles fokus på ressurseffektivisering, prosessforbedring og produktutvikling.

Bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft vil styrke oss i konkurransen med andre. Sørlandets prosessindustri jobber kontinuerlig for å redusere egen miljøpåvirkning. Verdens klima- og ressursutfordringer krever også at vi driver frem de smarteste, framtidsrettede løsningene.
Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er
eksempler på hvordan vi kan redusere belastningen både globalt og lokalt.

 

 

 

 

Bedriften snakker

Medlemsbedrifter i Eyde-klygen (trykk på bildet for mer info)

Recent Blog Posts

Learn from the top thought leaders in the industry.

DNB 2020

DNB – Mer enn bare bank! Hva er DNB for deg? Kanskje du har sparepengene eller boliglånet ditt her? Sannsynligheten er stor for at du har brukt Vipps, men uansett hva det er, så er det naturlig at tankene går til økonomi og sparing. Og, i Norges største bank så jobber...

Sparebank SR-bank 2020

SpareBank 1 SR-Bank etablerer seg som nasjonal bank for gründere Gjennom Monner, som nå eies 100 prosent av SpareBank 1 SR-Bank-konsernet, skal vi levere helhetlige tjenester til bedriftene i oppstarts- og vekstfasen i hele landet. SpareBank 1 SR-Bank har over flere...

MHWirth AS 2020

Fremtidens boreteknologi er her MHWirth har i løpet av årenes løp utviklet seg fra å være en lokal leverandør til å bli en av de store globale aktørene som leverer boreutstyr, -teknologi, -systemer og -tjenester til den internasjonale olje- og gassindustrien. I dag...