Fra Jernbaneverket til Bane NOR

 

Av: Bane NOR

 

Om oss:
Fra 1. januar 2017 overtok Bane NOR ansvaret fra Jernbaneverket for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

En sektor det satses på

I Bane NOR satses det ikke bare på våre medarbeidere, hvor du som ansatt får muligheten til å påvirke omgivelser og arbeidshverdag.

Frem mot 2023 skal det investeres hele 170 milliarder kr i sektoren, og Bane NOR er og vil være en sentral aktør i utviklingen av fremtidens jernbane.

Bane NOR for studenter og nyutdannede

Siden 2012 har vi ansatt hele 1 750 medarbeidere, og nyutdannede representerer en stadig større del av vår totale arbeidskraft. I Bane NOR har man som student og nyutdannet mange muligheter – og hver sommer har vi ca. 60 studenter som vikarierer for våre fulltidsansatte. For nyutdannede har vi en mengde tilpassede stillinger og et godt beryktet traineeprogram.

Vi bygger ikke bare spor – vi bygger samfunn. Vil du være med på reisen til fremtiden?

Bane NOR har blant annet ansvaret for drift av jernbanenettet i Norge.
Bedriften snakker

Fra: Bane NOR

Recent Blog Posts

Learn from the top thought leaders in the industry.

MHWirth 2019

Fremtidens boreteknologi er her MHWirth har i løpet av årenes løp utviklet seg fra å være en lokal leverandør til å bli en av de store globale aktørene som leverer boreutstyr, -teknologi, -systemer og -tjenester til den internasjonale olje- og...

Telenor Maritime 2019

Telenor Maritime is the leading global communication operator at sea, being in the forefront developing and defining secure standards for the maritime business since 2004. We are the only supplier that offers a digital platform with high-speed internet in...

Confirmit 2019

Internship at Confirmit My name is Hao Nhien Vu and I’m a student at the University of Agder. We have all heard about the vicious cycle: No experience, no job; no job, no experience. Well, during the 5th semester students get the opportunity to choose...