Omsorgsbygg

 

Av: Omsorgsbygg

 

Omsorgsbygg Oslo KF er en av Norges største eiendomsforvaltere med ca 900.000 kvadratmeter eiendom i porteføljen. Vi bygger, forvalter, drifter og vedlikeholder barnehager, sykehjem/helsehus, brannstasjoner og rusinstitusjoner i Oslo kommune. De kommende årene skal vi gjennomføre mange store, spennende byggeprosjekter, og skal investere rundt 10 milliarder blant annet i ny storbylegevakt, to hagelandsbyer, ny hovedbrannstasjon og sentrumsbrannstasjon og mange nye barnehageplasser.
Omsorgsbyggs hovedmål er å være ledende på miljøområdet. 40 prosent av CO2-utslippene kommer fra bygg, så vi har et stort ansvar for å bygge og forvalte eiendommene så skånsomt vi kan for miljøet. Når vi bygger nytt, er det bygg som skal stå langt inn i det utslippsfrie samfunnet vi er på vei inn i. Det betyr at vi må være innovative og knytte oss til de beste kunnskapsmiljøene for å lykkes. Vi bygger plusshus, tester ut utslippsfrie byggeplasser, er snart i gang med å bygge helsehus i heltre, og utnytter solenergi i stadig flere av våre bygg. Vi deltar i flere internasjonale prosjekter hvor vi henter ny kunnskap og erfaring fra forskningsmiljøer og byggherrer i andre deler av Europa.
Vår visjon “Bedre bygg, bedre liv” er den ledestjernen vi kontinuerlig strekker oss etter.
Omsorgsbygg har 185 fast ansatte, og vi har ansatte med juridisk utdannelse, ingeniører, praktisk byggfaglig bakgrunn, økonomer. Vi ønsker oss engasjerte medarbeidere som har lyst å bidra til å gjøre byggene våre bedre, slik at de som bruker dem får et bedre liv.

 

Bedriften snakker

Fra: Omsorgsbygg

Recent Blog Posts

Learn from the top thought leaders in the industry.

MHWirth 2019

Fremtidens boreteknologi er her MHWirth har i løpet av årenes løp utviklet seg fra å være en lokal leverandør til å bli en av de store globale aktørene som leverer boreutstyr, -teknologi, -systemer og -tjenester til den internasjonale olje- og...

Telenor Maritime 2019

Telenor Maritime is the leading global communication operator at sea, being in the forefront developing and defining secure standards for the maritime business since 2004. We are the only supplier that offers a digital platform with high-speed internet in...

Confirmit 2019

Internship at Confirmit My name is Hao Nhien Vu and I’m a student at the University of Agder. We have all heard about the vicious cycle: No experience, no job; no job, no experience. Well, during the 5th semester students get the opportunity to choose...