Omsorgsbygg

 

Av: Omsorgsbygg

 

Omsorgsbygg Oslo KF er en av Norges største eiendomsforvaltere med ca 900.000 kvadratmeter eiendom i porteføljen. Vi bygger, forvalter, drifter og vedlikeholder barnehager, sykehjem/helsehus, brannstasjoner og rusinstitusjoner i Oslo kommune. De kommende årene skal vi gjennomføre mange store, spennende byggeprosjekter, og skal investere rundt 10 milliarder blant annet i ny storbylegevakt, to hagelandsbyer, ny hovedbrannstasjon og sentrumsbrannstasjon og mange nye barnehageplasser.
Omsorgsbyggs hovedmål er å være ledende på miljøområdet. 40 prosent av CO2-utslippene kommer fra bygg, så vi har et stort ansvar for å bygge og forvalte eiendommene så skånsomt vi kan for miljøet. Når vi bygger nytt, er det bygg som skal stå langt inn i det utslippsfrie samfunnet vi er på vei inn i. Det betyr at vi må være innovative og knytte oss til de beste kunnskapsmiljøene for å lykkes. Vi bygger plusshus, tester ut utslippsfrie byggeplasser, er snart i gang med å bygge helsehus i heltre, og utnytter solenergi i stadig flere av våre bygg. Vi deltar i flere internasjonale prosjekter hvor vi henter ny kunnskap og erfaring fra forskningsmiljøer og byggherrer i andre deler av Europa.
Vår visjon “Bedre bygg, bedre liv” er den ledestjernen vi kontinuerlig strekker oss etter.
Omsorgsbygg har 185 fast ansatte, og vi har ansatte med juridisk utdannelse, ingeniører, praktisk byggfaglig bakgrunn, økonomer. Vi ønsker oss engasjerte medarbeidere som har lyst å bidra til å gjøre byggene våre bedre, slik at de som bruker dem får et bedre liv.

 

Bedriften snakker

Fra: Omsorgsbygg

Recent Blog Posts

Learn from the top thought leaders in the industry.

Sparebank SR-bank 2020

SpareBank 1 SR-Bank etablerer seg som nasjonal bank for gründere Gjennom Monner, som nå eies 100 prosent av SpareBank 1 SR-Bank-konsernet, skal vi levere helhetlige tjenester til bedriftene i oppstarts- og vekstfasen i hele landet. SpareBank 1 SR-Bank har over flere...

MHWirth AS 2020

MHWirth - en spennende arbeidsplass   MHWirth er en global og ledende leverandør av integrerte boreløsninger og tjenester. Vi er en selskap i Aker konsernet og leverer ingeniørtjenester, boreutstyr, innovativ boreteknologi, digitaliserte og automatiserte tjenester til...

NOV 2020

About NOV National Oilwell Varco is a world leader in the design, production, and sale of systems and components for the global energy industry. Our aim is to be the world’s leading and most innovative supplier of drilling and handling equipment and related services...