Innovasjon

Innovasjon UiA er en del av Karrieredagen UiA, og er en lavterskels innovasjonskonkurranse med hovedmål om å øke engasjementet for innovasjon og entreprenørskap blant studenter.

Nedenfor er det noen foreslåtte problemstillinger. Disse kan endres/integreres så mye du ønsker, og du kan ta helt andre problemstillinger dersom det er ønskelig.

Bygg:
Hvilke teknologiske grep kan gjøres for å redusere urbane flommer i framtiden? Hvordan kan vannet f.eks. fordrøyes eller utnyttes? Tips: urban farming, blågrønne byområder til rekreasjon og grønne tak

Elektronikk og data:
Utvikling av sensor- og IKT-teknologi for måling og overvåking av vannkvalitet og styring av renseprosesser.

Fornybar energi og elektronikk:
Hvordan løse fremtidens energiutfordringer:
– Smart bruk av solceller
– Lagring av overskuddskraft fra lokal produksjon
– Hvordan redusere toppbelastningen av kraftnettet?
– Smart lading av elbil
– Hvordan løse fremtidens energibehov og variasjon i forbruk?
– Hvordan kapitalisere på elektriske fly?
– Hvordan utnytte gamle elbil batterier i fremtidens energisystem?

Mekatronikk, elektronikk og data:
Kan AI benyttes til å avlaste helsesektoren? Hvordan kan maskiner benyttes til å hjelpe demente?