Statens vegvesen

Trygt Fram Sammen
Statens vegvesen arbeider for at du skal komme trygt fram uansett om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt. Vår oppgave er å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge. Vi har også ansvaret for tilsynet med kjøretøy og trafikanter.
Statens vegvesen består av Vegdirektoratet og fem regioner (Region øst, Region sør, Region nord, Region vest og Region midt).
Regionvegkontorene ligger på Lillehammer (Region øst), i Arendal (Region sør), i Leikanger (Region vest), i Molde (Region midt) og i Bodø (Region nord). Regionene har vegavdelinger i alle fylker. Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler (VTS) fordelt over landet.
Hva gjør Statens vegvesen
Statens vegvesen planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. 38 prosent av medarbeiderne er kvinner. Region sør har over 1100 ansatte.
Populær arbeidsgiver
Statens vegvesen er erfarne ingeniørers ellevte mest populære arbeidsgiver, viser Universums årlige undersøkelse (høsten 2017).
Universum er en av aktørene som måler hvor attraktive arbeidsgivere er for både studenter og yrkesaktive, og to ganger i året slippes tallene fra undersøkelsene blant henholdsvis studenter og yrkesaktive. I år har 2 490 yrkesaktive erfarne ingeniører innenfor teknologi og naturvitenskap rangert Statens vegvesen som den femte mest attraktive arbeidsgiver i Norge.
Godt arbeidsmiljø og samfunnsansvar
Ingeniørene som ønsker å jobbe i Statens vegvesen, assosierer arbeidsgiveren med faktorer som sikker arbeidsgiver og samfunnsansvar/bærekraft. Hele 70% forbinder Statens vegvesen med Godt arbeidsmiljø.
Det er godt samsvar mellom det ingeniørene i undersøkelsen mener er viktige egenskaper ved en drømmearbeidsgiver, og egenskapene de assosierer med Statens vegvesen. Ingeniørene mener Vegvesenet har «godt arbeidsmiljø», «profesjonell opplæring og utvikling», «varierte arbeidsoppgaver», «fleksible arbeidsforhold» og «respekt for sine ansatte». Alle disse egenskapene er på ingeniørenes topp-10-liste.
Målrettet arbeid med kompetanse
I Vegvesenet jobber erfarne og nyutdannede medarbeidere side om side. For å sikre at kunnskap ikke går tapt når medarbeidere forsvinner ut av organisasjonen, arbeider Vegvesenet aktivt med overføring og deling av kompetanse. I tillegg jobber Vegvesenet målrettet for å rekruttere nye medarbeidere.
  • Skap utvikling
  • Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du bidrar til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.
  • Ta ansvar få ansvar
  • I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.
  • Lær av de gode
  • Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere.
Gode muligheter framover
I følge Nasjonal transportplan (NTP) skal det investeres mye i veg de neste ti årene. I tillegg til å sikre framtidig tilgang på kompetanse til Statens vegvesen har Vegvesenet også et sektoransvar.
Vi er like avhengige av god kompetanse hos våre samarbeidspartnere i rådgiver- og entreprenørbransjen. Det er de som hjelper oss med å planlegge, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde vegnettet i Norge, så her vil det ikke mangle karrieremuligheter framover.
Bedriften snakker

Recent Blog Posts

Learn from the top thought leaders in the industry.

Sparebank 1 SR-Bank 2019

Med 300 millioner kroner skal David få fart på gode ideerI løpet av de neste syv årene skal FinStart Nordic få frem minst ti suksessfulle selskaper. David Baum (43) er mannen som skal få det til å skje. Han tilbrakte deler av oppveksten i Aberdeen, men bor i Bærum....

Bane NOR

Bane NOR   Om oss: Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av...

confirmit

5 quick questions from the office    Confirmit is a Norwegian software product company that delivers software to big companies like Amazon, Visa, Virgin Money, Accenture, Sony Mobile Communications etc. Our software platform helps businesses collect feedback...